سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/7/5
10:54 عصر

تحریم سینما و فیلم های سینمایی اش

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های اجتماعی، سینما، توهین به چادر و حجاب، ژانر به سخره گرفتن فرهنگ جبهه در سینمای این سال ها

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از آن الم شنگه ای که خانه سینما سر اکران فیلم سینمایی زیبا و پرمحتوای شور شیرین برپا کرد و درکنارش با بی محتواتر شدن هر روزه ی فیلم های سینمایی، تصمیمم قطعی شد و دیدن هر گونه فیلم در سینما و پرداخت هزینه به این فیلم های آشغالی را بر خود تحریم کردم. فیلم هایشان ارزانی خودشان. پست فطرتان و بی خبرانی که فعلا برترین انسان های دوران را نشانه گرفته اند و مشتی لات و عوضی را در خاک هایی که به زودی گور خودشان می شود، چنین به تصویر می کشند که این همان جبهه و اینها همان رزمنده ها هستند. تف به غیرت و فهم مسئولانی که با مجوز آنها فیلم های ضد فرهنگ و دروغ نما و سیاه نما، ساخته می شود و روی پرده می رود. تمام سر و ته فیلم های سینماییشان یا عشق و عاشقی و لاس زدن است یا مسخره کردن و به استهزا گرفتن ارزش های مردم این مرزو بوم، که آن را در مسخره کردن چادر و حجاب زنان و یا برعکس نشان دادن فرهنگ جبهه و رزمنده ها و شهدا، به حد نهایی رسانده اند. فیلم های مزخرفتان و سینماهایتان ارزانی خودتان. خوش باشید. از شما خیری به ما نخواهد رسید و از ما نیز رافت و عطوفتی برایتان دیگر نخواهد بود. سینمای ضد انقلاب و ضد دین، بر تمامی وزارت ارشادی ها و اصحاب فرهنگ و رسانه مبارک. یک دعا: انشاءالله شهدا همان هایی که زنده اند و نزد خدا روزی می خورند به کمرتان بزنند اگر ژانر مسخره کردن فرهنگ جبهه و جانباز و شهید و رزمنده بخواهد ادامه یابد.

پی نوشت:

کمی بصیرت! هر کسی که پول خرج فیلم های مزخرفی چون "ضد گلوله" کند، عاقبتش دامنگیر او باشد.(ندیدم و نخواهم دید اما وصفش را از فرد مورد وثوقی شنیدم.)