سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

89/10/13
7:29 عصر

امتحان یکی، دو تا، سه تا....بسه دیگه!

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های شخصی، امتحان

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا اینجوری که تو داری با من برخورد می کنی...من در این حد نیستم خودتم میدونی. امتحان یکی دو تا سه تا. بابا امتحان چند تا پدرم درومد. اگه امتحان میگیری خودت تواناییشو بده. خیلی خسته ام. اینقدر که ترجیح میدم سکوت کنم. سکوت...سکوت... نه از آنها که بالاترین فریاده...سکوت واقعی. حرفی ندارم بزنم. فقط سکوت...