سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/2
12:43 عصر

رضای خدا در کارها

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های شخصی، رضای خدا و انجام کارها

بسم الله

هر چند وقت یکبار در شرایط گوناگون، با جملات و کلمات مختلف تأکید می کند که کار باید برای رضای خدا باشد. اگر کار برای رضای خدا باشد ارزش دارد. نیت انجام کار باید فقط رضایت خدا باشد. فقط کاری که برای رضای خدا صورت گیرد به درد می خورد. باید پشت هر کاری، فقط رضای خدا را در نظر گرفت. حرفش بر جانم نشسته است. فقط رضای خدا.

پی نوشت:
_کار باید برای رضای خدا باشد ولاغیر.