سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/6/24
8:11 عصر

و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید...

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

یا رسول الله، یا خیر خلق الله، امروز رفتیم و در راهپیمایی و تجمعی اعتراض آمیز در مقابل مشرکان و کافران صف کشیدیم. امروز هم مثل قدیم، کافران و مشرکان هرطور که بتوانند به شما توهین می کنند. همان بحث سنگ زدن و روده ی گوسفند ریختنشان.... همان بحث غیظ و کینه شان. آنقدر از شما کینه به دل دارند که خداوند در دفاع از شما فرمود: "قل موتوا بغیظکم"...به آنها بگو بمیرید از این عصبانیتتان. آنقدر شخصیت نازنین و نورانی و عزیز شما خاری شده در چشمان کثیف و شیطانی شان که خداوند برایتان آیات "و ان یکاد" را نازل نمود. "و ان یکاد الذین کفروا لیز لقونک بابصارهم .... نزدیک بود از کینه با چشمانشان تو را از پای درآورند"...ما امروز رفتیم و در مقابلشان صف آرایی کردیم و رجز خواندیم که وقتی زمانش برسد یک نفر از آنها را زنده نخواهیم گذاشت. و البته اکنون هم در همان مسیری که باید، از پای ننشسته ایم و با جان و مال، در حد توان و با پیروی از فرمان ولایت، در حال جهادیم. برای شما "و ان یکاد" خواندیم و به دشمنان گفتیم "موتوا بغیظکم". هر روز دعای فرج می خوانیم. عاشورا می خوانیم و آماده و منتظریم. ای مولای نازنین ما، ما همه سپر بلای شماییم. آقا جان آب در دلتان تکان نخورد؛ روزی همه شان را با خاک یکسان می کنیم و همه کاخ ها و نیرنگ ها و فیلم ها و ابزارهای شیطانی شان را هیزم جنازه های نحسشان خواهیم کرد. ما و پدر و مادرمان و فرزندانمان، فدای حضرت محمد بن عبدالله و اهل بیتش خواهیم شد.