سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/10/1
6:10 عصر

مصاحبه تلویزیونی در برنامه خانم ایکس!

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های اجتماعی، صدا و سیما

بسم الله الرحمن الرحیم

می گویند شاید در رابطه با فلان فعالیت فرهنگی خانم الف.نون، مجری صدا و سیما بخواهد از ما در برنامه اش دعوت بکند! آخر وقتی من حرکات و رفتار و طرز برخورد و نحوه گفتار این خانم را قبول ندارم و اشکال شرعی به آن وارد است؛ همین قبول مصاحبه و حضور در آن برنامه کاری ضد فرهنگ و ضد دین است.... ای کاش شبکه قرآن هم در این راستا گامی بر میداشت....