سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/2/31
8:10 عصر

زن و پیامبری

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت، زن و پیامبری

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا شکرت که نخواستی زنی پیامبر شود

در جلسات و جامعه مردان حتی اجازه ی صحبت کردن به زن جماعت را نمی دهند و برایشان سنگین است؛ مگر برای تبلیغ دموکراسی و روشنفکریشان. چه برسد به اینکه زنی را به رسالت برای تبلیغ ِ پرستیدن تو و نشان دادن راه زندگی و شناساندن دینت به این قوم مذکر برانگیزی!

بعضی از دخترانِ  تازه ی کره ی خاکی ما، برایشان سوال می شود که چرا هیچ زنی پیامبر نشد. اما به سن سی نرسیده شکرت را می کنند که این مسئولیت را به هیچ زنی ندادی

باز هم شکرت که زن پیامبر خانه ی خود است


91/4/10
12:47 عصر

فقط!

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی ها فقط قابل پرستیدن هستند و دیگر هیـــچ./


91/2/18
4:0 عصر

بخند

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

می گوید همیشه بخند. وقتی نمی خندی همه مان دق میکنیم... از حرف ناگهانی اش تعجب کردم. کمی مکث و گفتم نمی شود که. آخر من هم مثل همه تان آدمم. گاهی هم نمی شود خندید! گفت گاهی...


91/2/17
10:0 صبح

حتی عشق

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

در تمام طول زندگی ام این یک کار را خوب بلد شدم... قربانی کردنِ عشق...با تمامِ سختی هایی که دارد و با تمام دست و پا زدن هایِ عشق...اما چاقویی که دستم است هرگز کُند نشده و همیشه برّان بوده است و تنها می دانم که تو هم خواستی که بِبُرد...من در راه تو و در راه ایمان و عقیده ام هر چه عشق را قربانی کرده ام...اما هنوز هم کامل نیستم...باید نظرکرده ات بشوم. نظری...


91/2/16
4:0 عصر

بهانه

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

فقط بهانه ای کافی است تا مثل سالهای نزدیک گذشته، زمین و زمان را به وجد آورم....


91/2/16
10:0 صبح

همه ی مهربانی هایت

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

تمام قد به احترام تمامِ مهربانی هایت بلند می شوم. اما افسوس که چارچوب و اصول زندگی ردِّ همه ی خوبی هایت را به من گوشزد می کند و مجبورم تمامِ خوبی ها را به خودت بازگردانم به این نیت که زندگی سعادتمندی داشته باشی....

و باز هم من هستم و خدایِ خودم....


90/12/23
12:40 عصر

عدول از اصول

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

حس میکنم از یک سری حصارهای متعصبانه ای که دور خودم کشیده بودم، خود را رهانیده ام.

شک دارم، شاید هم از اصول خود عدول کرده ام!


90/12/22
10:11 عصر

خامم هنوز

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون که من....در میان پختگان عشق او خامم هنوز

 


90/11/7
11:28 عصر

من فردا اگر قسمتم باشد

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

من

فردا

اگر

قسمتم

باشد90/10/13
10:11 عصر

شخصیت صفر و یک(همان دیوانه)

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

شخصیت صفر و یک. هیچ فی ما بینی ندارد آنکه، فقط برای رضای الله زندگی می کند. سیاه و سفید است از نظر چشمها آنکه، فقط حلال و حرام را می بیند. خشک و قانون مند و غیرمنعطف است آنکه، در چارچوب قوانین الله گام بر می دارد. آری....این است داستان. والسلام


   1   2   3   4   5      >