سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/12/4
12:0 عصر

دخترونه

بدست قصر شیرین در دسته گپ های دخترونه

بسم الله الرحمن الرحیم

اولی: رفتم تو جلسه، استادش اینو گفت. من در جوابش اینطوری گفتم. استاده گفت : نه این. دومی: هه هه هه! سومی: این هر جا میره، با گُندَشون یه دعوا میکنه میاد.!