سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/29
8:19 عصر

از وصیت نامه شهید نورعلی شوشتری

بدست قصر شیرین در دسته شهید و شهادت، وصیت نامه شهید شوشتری

بسم الله

قسمتی از وصیت نامه شهیدشوشتری:
دیروز ازهرچه بودگذشتیم-امروزازهرچه بودیم گذشتیم. آنجاپشت خاکریزبودیم و اینجادرپناه میز. دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروزمواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان میداد و اینجاایمانمان بومیدهد. آنجا بر درب اتاقمان مینوشتیم یاحسین فرماندهی ازان توست؛ الان مینویسیم بدون هماهنگی واردنشوید. الهی نصیرمان باش تابصیرگردیم، بصیرمان کن تاازمسیربرنگردیم. آزادمان کن تا اسیرنگردیم.

پی نوشت:
استفاده از این مطلب مجاز است.