سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/4/9
3:34 عصر

درد ِ خودپرستی

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی / جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی / تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز / چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

شاعر: کلا حضرت حافظ علیه الرحمه!


90/12/22
10:11 عصر

خامم هنوز

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

ساقیا یک جرعه ای زان آب آتشگون که من....در میان پختگان عشق او خامم هنوز

 


90/11/19
11:47 صبح

شادیِ ندیده

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

دل از تو آبادی ندید / از تو کسی شادی ندید / ای عشق از ماندن بگو ایثار کن/ یا مرگ خود را در دلم انکار کن/ گل خواستی بر داده ام/ جان خواستی سر داده ام/ فرمان نبرد این سر اگر بر دار کن/ گفتی که رسوا شو شدم/ بر قامتم تا شو شدم/ رسوا اگر چون من نشد اصرار کن.................................................................


90/4/30
10:51 عصر

دعای وصال

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

حافظ  وصال می طلبد از ره دعا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن


90/4/1
5:34 عصر

مشکلات

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

یک روز و دو روز نیست مشکل ما / ما سیصد و شصت و پنج مشکل داریم....


90/2/15
8:39 عصر

حسب الحال

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

آنکه هر دم هوسِ سوختنِ ما می کرد / کاش می آمد و از دور تماشا می کرد


89/10/1
11:20 عصر

بدگویی

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس بدِ ما به خلق گوید / ما دیده ز غم نمی تراشیم / ما خوبی او به خلق گوییم / تا هر دو دروغ گفته باشیم /


89/9/7
10:4 عصر

پازل شکسته های دل

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله

شبیه قطعه ی گنگی که توی پازل نیست/ شکسته های دلم بی تو هیچ کامل نیست


89/9/6
12:49 صبح

ماه تمام

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار ...


89/8/19
8:19 عصر

آرزو

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله

در دلم بود که آدم شوم، اما نشدم.