سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/24
11:57 صبح

اعتقاد

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخبم

بسم الله الرحمن الرحیم

از پاسخ من معلمان آشفتند/ از حنجرشان هرچه در آمد گفتند/ اما به خدا هنوز من معتقدم/ از جاذبه تو سیب ها می افتند

 پی نوشت:
شعر مرتبط است با قریب 9 سال پاسخ در کمال سکوت.


89/8/30
9:28 عصر

جان شیرین

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخبم

بسم الله

عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست/  تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست


89/8/30
11:52 صبح

جوّ این روزها!

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخبم

بسم الله

هوا بس ناجوانمردانه سرد است.!
شاعر:مهدی اخوان ثالث

پی نوشت:
_دیگه این چهار کلمه اسم شاعر نمی خواد نه؟ خب جهت احترام به شاعرش چون یکی از شعرهای خیلی معروف این شاعره.
_چی میگه؟ کیه؟ کیـــــــه؟ کیه؟!!!!
_قابل توجه اونهایی که هی در مورد مسنجر موبایل من پرسیدند؛ گوشی عتیقه مان کُن فیکون شد. دیگر نه از گوشی خبری است نه از مسنجر. دلتان خنک.!


89/8/16
2:50 عصر

سرنوشت

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخبم

بسم الله

دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم/ نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته/ جامی به یاد گوشه محراب می زدم

روی نگار در نظرم جلوه می نمود/ وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ/ فالی به چشم و گوش درین باب می زدم

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم/ بر کارگاه دیده بی خواب می زدم

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست/ بازش ز طره تو به مضراب می زدم

ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت/ می گفتم این سرود و می ناب می زدم

خوش بود حال حافظ و فال مراد و کام/ بر نام عمر و دولت احباب می زدم

(حضرت حافظ علیه الرحمه)

پی نوشت:
_سرنوشت را نمی توان از سر نوشت.
_شاید گاهی وقت ها فقط خواندن یک غزل، بتواند مرهمی باشد بر زخم خاطره ها.