سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

91/2/26
2:18 عصر

سایت های زنجیره ای دولت، همان روزنامه های زنجیره ای دولت قبل

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، سایت های زنجیره ای دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره ریاست جمهوری خاتمی طرفدارانش می گفتند خود خاتمی خوب است. اطرافیانش بد هستند و جناح مخالف نمی گذارند کار کند. دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد هم همین حرف را مرتب از طرفدارانش می شنوم که خودش خوب است. اطرافیانش بدند!

خیر، عقل سلیم می گوید هر فردی با همان هایی هماهنگ و منطبق می شود که مثل خودش هستند. خاتمی که از اول معلوم الحال بود و قبولش نداشتم. اما احمدی نژاد از اول با ژستی کاملا مذهبی و ایمانی وارد گود شد و از اول هم خودش نیتش صاف بود و خدمت بود. ما نیز قبولش داشتیم و انتخابش کردیم. دور دوم هم بین 4 نفری که کاندیدا بودند اصلح بود و به او رای دادیم. اما مخصوصا در دور دوم اشتباهاتش و رفتارهای خودمحور و قلدر گری هایش خیلی بیشتر شده و اصلا به نظر من از راهی که در پی گرفته بود به بیراهه دارد می رود. اگرچه مانند عروس بی اخلاقی که خودش سکوت می کند و خانواده اش سر خانواده شوهر می تازند، خودش سکوت کرده که بده نشود اما اطرافیان و طرفدارانش خوب دارند سر مردم و جناح های دیگر می تازند.

و آنچه دلم را به درد آورده است این است که تمام این رفتارها همه در یک پوشش و لایه ی دینی و مذهبی دارد صورت می پذیرد. از نظر روانی با توجه کامل به اعتقادات و حساسیت های قشر مومن و مذهبی ایران که اکثریت هم هستند کارشان را دارند جلو می برند و به اهداف خود می رسند.

زمان خاتمی روزنامه های زنجیره ای غوغا کرده بودند و معلوم نبود هزینه شان از کجا تامین میشود، اگرچه بعدا مشخص شد که از منابع مالی صهیونیست ها بی بهره نبوده اند و زمان احمدی نژاد سایت های زنجیره ای راه اندازی شده اند و معلوم نیست این همه بودجه از کجا تامین میشود و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده می شود. جالب تر اینکه سناریو های همه یکی است و اخبار همه همزمان با هم روی سایت ها قرار می گیرد و کمر بسته اند به تخریب عده ای و به تایید عده ای خاص که هر دو هم به صورت متعصبانه انجام میگیرد.

اگرچه دلم روشن است که امت ما فهمیده تر، تیزتر و عاقل تر از آنند که این ها فکر کرده اند. و اگرچه مطمئنم دولت با کفر می ماند اما با ظلم نمی ماند. و مطمئنم که دستشان مثل همان دولت های قبلی رو خواهد شد. اما تنها نگرانی ام از ضربه ای است که دارند بر پیکر این نظام وارد می کنند و دوما از تلف شدن جوانانی است که به خیال خام مومن و مذهبی بودن اینها وارد گروهشان شده اند و دارند بهترین روزهای عمرشان را اینجا سرمایه گذاری می کنند.

منتظرم ببینم آن فتنه ی بزرگتری که حضرت آقا فرمودند همان است که در ذهن خیلی از ماها هست و منتظرم اگر اینها قابل هدایت نیستند زودتر به طور کامل رسوا شوند. چه بسا آنکه شمشیر را از رو بسته و می جنگد خیلی شریف تر از آن است که خنجر زیر قبا پنهان کرده و از پشت ضربه می زند.

و نصیحتم به گردانندگان این سایتهای زنجیره ای که اکثرا هم جوانان هم سن و سال خودم هستند این است که تهذیب نفس کنید. در مورد آنچه تیتر می زنید و متن می نویسید و عکس می زنید، خوب فکر کنید. دینتان را به پای شغل خبرنگاریتان نریزید. ایمانتان را به آدم های گردن کلفتی که هدف پنهانشان را به شما نمی گویند و فقط به شما آنچه دوست دارید بشنوید را می گویند برای آنکه به کارتان گیرند، نفروشید.

دروغ، دورغ است حتی اگر یه خبرنگار یا فرد سیاسی در سایتش یا روزنامه اش بنویسد. تهمت، تهمت است و همان گناه تهمت و دروغ و آبروی مومن را بردن را برایتان می نویسند. در این سایت های زنجیره ای چقدر می بینم که تیتر با خبر نمیخواند و عکس ها به خبر و تیتر ربطی ندارند و زمین را به آسمان برای تخریب افراد دوخته اند. اینها همه هیزم در آتش جهنم خود ریختن است.

همانا انسان در خسران است.... مگر آنها که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند....