سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/2/26
7:52 عصر

مقصد؟

بدست قصر شیرین در دسته رهنمودهای روح الله

بسم الله الرحمن الرحیم

مقصد را مقصد نهایی کنید. برای خدا گام بردارید/.

                                                       (امام خمینی ره)


89/10/17
1:34 عصر

مزار شهید، زیارتگاه اهل یقین

بدست قصر شیرین در دسته رهنمودهای روح الله، شهدا

بسم الله الرحمن الرحیم

شهدا امامزادگان عشقند و مزارشان زیارتگاه اهل یقین است. (امام خمینی (ره) )