سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/16
10:41 صبح

حسینیه گردان تخریب، تخریب کننده منیّت ها

بدست قصر شیرین در دسته شهید و شهادت، خاک پاک جبهه

بسم الله الرحمن الرحیم

خاکی که به روح جلا می دهد. حتی در زمان حاضر. باور نداری امتحان کن. یاد حسینیه گردان تخریب بخیر... شاید دیگر هرگز زیارت خاک های مقدس جنوب قسمتم نشود. اما حاضرم لااقل خادم الشهدا در دوکوهه بشوم. همان دو کوهه ای که در سرنوشتش بدرقه شهید نوشته شده است. همان خاک پای شهید. خاک پای همان ها که الله پذیرفتشان...