سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/11/22
5:58 عصر

روح اللهِ مهربـــانــی ها

بدست قصر شیرین در دسته عکس منتخب، امام خمینی(ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

عشق به خمینی، عشق به همه خوبی هاست.