سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/7/16
8:0 صبح

برای فرجش دعا کنیم

بدست قصر شیرین در دسته اللهم عجل لفرج امامنا المهدی

بسم الله

السلام علیک یا مولانا یا اباصالح المهدی

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد/ سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد/ کدام جمعه ز تابش خورشید/ دلی که یخ زده آب خواهد شد