سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/7/2
10:47 صبح

مرده ها می آیند، آنوقت ما نرویم؟

بدست قصر شیرین در دسته درباره ی او

بسم الله

گفت اگر جنگ بشود من میروم جنگ. گفتم نه، خدا نکند دیگر جنگ بشود. جنگ بعدی  امام زمان بیاید و جنگی باشد که امام زمان امیر لشکرش باشد. با حالتی متفکرانه گفت اگر امام زمان بیاید که من حتما می روم. گفتم خب او بیاید من هم می روم جنگ. مرده ها زنده می شوند و می آیند به کمکش، آنوقت ما که زنده هستیم نرویم؟ با لبخند، نگاه معناداری به من کرد و گفت عجب حرف قشنگی  زدی. مرده ها زنده می شوند و می آیند به کمکش، آنوقت ما نرویم؟

اللهم عجل لولیک الفرج