سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/29
10:45 صبح

جنگ نرم یا جنگ سایبری؟

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، جنگ نرم، افسران جنگ نرم، جنگ سایبری

بسم الله

تو درجه ی افسریِ جنگ نرم را از مافوقت دریافت کرده ای یا جنگ سایبری را؟ والله، بالله، تالله اینها دو مقوله اند. جنگ نرم توی جنگ سایبری فقط، خلاصه نمی شود؛ حواست را جمع کن. جنگ سایبری یکی از زیر مجموعه های جنگ نرم است. جنگ نرم بسیار گسترده تر از این حرف هاست. میدان را خالی کرده ای و فقط چسبیده ای به این رایانه ی بی مغز. خودش بی مغز است خب. اگر هم حرفی برای گفتن دارد این عقاید انسان هاست و حرف آدمهایی است که سخنانشان را در آن به امانت سپرده اند. در هر صورت اینکه همه افسران جنگ نرم فقط کار سایبری بکنند و بقیه خط های مقدم جبهه را خالی بگذارند و میدان را دست دشمن بدهند اشتباه محض است. پس چه شد آن تاکتیک و تکنیک و طرح و نقشه و عملیات ها؟ تا همه برنامه ها روی هواست و خبری از هسته و دسته و گروهان و گردان و تیپ و لشکر نیست و فقط به جنگ چریکی بسنده کرده ایم، به نتیجه ی چندان مثبتی هم نباید دلخوش بود.

پی نوشت:
این مطلب مقدمه ای باشد برای بعد..