سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/18
12:51 عصر

فاتحه مبارزه با بدحجابی را بخوانید

بدست قصر شیرین در دسته حجاب و مبارزه با بدحجابی، مجوزهای ضد اسلامی و ضدفرهنگی وزارت ارشاد

بسم الله

وقتی که وزارت ارشاد ایران اسلامی، مجوز به اجرا درآمدن چنین تئاتر هایی با اینچنین صحنه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را در مراکز فرهنگی شهر می دهد؛ فاتحه حجاب و مبارزه با بدحجابی خوانده شده است.

الفاتحة مع الصلوات