سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/10
12:5 عصر

یاری می کند خدا هر کس را که بخواهد.

بدست قصر شیرین در دسته آیات زندگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

وَاللهُ یؤَیِّدُ بِنَصرِه مَن یَشآءُ

و خداوند توانایی می دهد به یاریش هر که را که خواهد

سوره مبارکه آل عمران، آیه ی 13 *