سفارش تبلیغ
صبا ویژن

99/1/9
5:50 صبح

خیلی سال پیش

بدست قصر شیرین در دسته

بسمه تعالی

حسی که من دارم.. 

انگار گذشته ی من برمیگردد به سالهای سال پیش، ...... انگار بین الان من و گذشته ام یک فاصله ی نامتناهی مسکوت و پر رمز و راز و بعضا عجیب و غریب ‌و ترسناک وجود دارد... انگار این فاصله بین حال من وگذشته ی من افتاده و این خلاء تاریک نامتناهی، گذشته ی مرا به دوردستها برده که غیرقابل دسترسیبرایم است