سفارش تبلیغ
صبا ویژن

98/9/4
5:44 عصر

دور از جونتون

بدست قصر شیرین در دسته

 

قشنگی زندگی مناینه که اگه کسی بهمنارو بزنه و برام ثابت بشه بهمنارو زده، مثل تفاله و آشغال از زندگیمو ذهنم و دلم پرتش میکنم بیرون

این اخلاق خودمو خیلی دوست دارم، وقتی جرم کسی تو نامردی و بی مرامی و بی تفاوتی نسبت بهم ثابت بشه، مثل خدا که شیطون رو انداخت از درگاهش بیرون، با یه تیپا تو ماتحتش میندازم همچین بیرون که دیگه برنگرده که اگه بخوادم برگرده نمیتونه...

تمام