سفارش تبلیغ
صبا ویژن

98/8/27
1:59 صبح

ترک عادت موجب مرض است

بدست قصر شیرین در دسته

هو اللطیف

میگویند که ترک عادت موجب مرض است!

من نیز برحسب عادت و صدالبته برای دوری از مرض، گاهی و البته! گاهی بیشتر از گاهی به این وبلاگ قدیمی سر میزنم! حس خوب نوشتن در اینجا مربوط به سالهای نه چندان دور است.. کامنتهای قدیم را میخواندم و یکی یکی دوره میکردم دوستان مجازی و حقیقی را که هر یک داستان زندگی منحصر به فردی به هم زدند و رفتند.. و به خیال خود رفته اند که از یادها نرفته اند و خاطره ها مانده اند.. قبلا هم گفتم ادمها از زندگی انسان می روند اما یادشان و خاطره شان تا همیشه در ذهن میماند و چه زیباست اگر که از ما خاطره ی انسانیت و وقار در ذهن ها بماند نه شر و آزار.. امشب یک جمله خواندم در جایی که مایلم فقط جمله را بیان کنم: و صبر ما را یاری می کند.. معجزه ها دیدم از صبر کردن و خود را نباختن.. و برای صبر باید مدد گرفت از صاحب صبر..