سفارش تبلیغ
صبا ویژن

98/7/10
11:54 عصر

خوبم

بدست قصر شیرین در دسته

مطلب قبل در شرایط بدی نوشته شده بود و به همین دلیل حاوی غر زدن های فراپانی بود. الحمدلله مشکل خاصی نیست. فعلا حس بیشتر نوشتن ندارم. تو فکرم در جای جدیدی بنویسم که اگه تصویب بشه به اطلاع میرسانم. فعلا همین