سفارش تبلیغ
صبا ویژن

95/5/5
4:19 عصر

مست ِ مست

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین


چند روز گذشته شب و روز در خواب و بیداری یک دعایی را هی تکرار کردم. چون مضطر شده بودم و البته هنوزم هستم. اما در کمال حیرت و ناباوری، کاملا برعکس دعایم مستجاب شد و ناخواسته و یه هویی شروع به اجرا شد! مستم، مست ِ تسلیم او شدن.


لاموثر فی الوجود الا الله