سفارش تبلیغ
صبا ویژن

95/3/18
8:11 عصر

عشق یک طرفه

بدست قصر شیرین در دسته خرداد1395

هو رب العشق

یک روزی اخیرا به یکی از دوستان 30 ساله م که دوستی قدیمی داریم اما نه خیلی صمیمی، مسیج دادم و گفتم خوبی؟چه خبر؟

نه گذاشت نه برداشت، گفت: حالم خوب نیست. یکی رو دوست می داشتم، ازدواج کرد.. و من نهایت و عمق دردش را حس کردم که با منی که رودربایستی داشت و صمیمی نبود بلافاصله بعد از سلام از دردش گفت.. و خیلی برایم دردناک بود.. سعی کردم با او همدردی کنم و تسلایش باشم اما مطمئنم تسلی نبودم و نمی شود.. اما خودم هرگز نمی توانم کسی را دوست داشته باشم و بخواهم وقتی او مرا نخواهد و دوست نداشته باشد. هرگز.. چون دلیلی نمیبینم برای این کار.