سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/8/25
9:23 عصر

خسته

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

پی نوشت:

ااون قدیما که بسیج و بسیجی رو مد بود، میگفتن بسیجی خستگی را خسته کرده

الان ها، کارت بسیج فعالمون تمدید نشده، پایگاههای بسیج خوابیده، خستگی هم مارو خسته تر کرده

آنم آرزوست

یا علی ع