سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/8/23
1:33 صبح

ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المومنین لن تبرد ابدا

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم

حدودا ده دوازده سال هست که علاوه بر هیات محله ی خودمان، هیات عشاق الحسین را محرم ها از قلم نمی اندازم.

واقعا روضه ای که خوانده می شود و ذکرهای پیوسته و طولانی که گفته می شود و طنین خاص سینه زنی مخصوص مداح گرامی حاج علی قربانعلی و سینه زن ها، در کمتر هیاتی پیدا می شود. 

عزاداری ها قبول، خیلی التماس دعا