سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/7/3
7:28 عصر

معراج نه، به تاراج می روند

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت، زمانه ی ما

بسم الله الرحمن الرحیم


در روزگاری

که زن ها در خیابان ساپورت می پوشند

لاک های شـَـبـــرنگـــــ می زنند

و در روز و شــــــبـــــــــ

مثل چـــــِــــــراغ ها

بـــرق می زنند،
 

از دامن زن

مـَـردها

به معراج که نمی روند هیـچــــ ،

به تارااااااااااااااااااااااااااااااااااج می روند ...