سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/2/31
8:10 عصر

زن و پیامبری

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت، زن و پیامبری

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا شکرت که نخواستی زنی پیامبر شود

در جلسات و جامعه مردان حتی اجازه ی صحبت کردن به زن جماعت را نمی دهند و برایشان سنگین است؛ مگر برای تبلیغ دموکراسی و روشنفکریشان. چه برسد به اینکه زنی را به رسالت برای تبلیغ ِ پرستیدن تو و نشان دادن راه زندگی و شناساندن دینت به این قوم مذکر برانگیزی!

بعضی از دخترانِ  تازه ی کره ی خاکی ما، برایشان سوال می شود که چرا هیچ زنی پیامبر نشد. اما به سن سی نرسیده شکرت را می کنند که این مسئولیت را به هیچ زنی ندادی

باز هم شکرت که زن پیامبر خانه ی خود است