سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/12/10
2:49 عصر

مجلس شعر رهبر

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الحمن الرحیم

امروز هم انجمن شعر... خیلی خوب بود... کتاب روزنه هم به دستم رسید... کامل و جامع... اما بعد، در خلوتم به خود رجوع کردم...خواندن شعر در محلس شعر رهبرم، دیگر آرزوی من نیست...

بعد نوشت:

دلیلش اینه که تا اونجایی که تو مجلس شعر بزرگان بتونیم شرکت کنیم، هنوز خیلی راه داریم. وگرنه...