سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/11/27
6:16 عصر

منطق جبهه پایداری

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، همایش بهمن 1391، جبهه پایداری

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار بد است، سرداران مانند سرداران سپاه امام حسن(ع) هستند، ولایت را خواهند فروخت، نمیخواهیم.

خواصی که ما می گوییم، ساکتین فتنه هستند، نمیخواهیم.

اصولگرایان بدند، زیرا ساکتین فتنه را در بین خودشان راه داده اند، نمیخواهیم.

هر توهینی که ما به دیگر مسئولین میکنیم، حقشان است، اما اگر کسی جواب ما را بدهد بداخلاقی کرده و حرف ولی فقیه را گوش نکرده و به جان ما افتاده و بد است، نمی خواهیم.

کلام آخر: ما قدرت طلب نیستیم، ما منفعت طلب نیستیم، ما در مقابل ولی فقیه خودسری نمی کنیم، ما همه ی اسلام و ایمانیم. همه بد و نامسلمان و ضد ولایت فقیه هستند و یا بی بصیرتند؛ ما، فقط ما خوبیم، فقط ما حقیم.