سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/10/6
1:31 عصر

دفاعیه!

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز(5 دی 91)، دفاع کردم. تمام شد. همیــن!!