سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/8/7
7:34 عصر

خدایا بگذار در این خیل عظیم دور خانه ات بگردم

بدست قصر شیرین در دسته

بسم الله الرحمن الرحیم

ز ره هـــــــــوس به تو کِی رسم…نفَسی ز خود نرَمیده من

همه حیـــــــــرتم به کجا روم…به رهَت سری نکشیده من

چه بلا ستمکِش غیرتم…چه قَدر نشانه ی حســــــــــرتم

که شــــــــــــــــهیدِ خنجرِ نازِ تو…شده عالمی و تپیده من

من بی دل و غم غفـــــــــــلتی...که ز چشم پُر ز فسون تو

همه جا ز جلوه ی من پُر است... و به هیچ جا نرسیده من

 اللهم الرزقنا حج بیتک الحرام

فی عامی هذا و فی کل عام