سفارش تبلیغ
صبا

91/4/10
12:47 عصر

فقط!

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی ها فقط قابل پرستیدن هستند و دیگر هیـــچ./