سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/4/9
3:34 عصر

درد ِ خودپرستی

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی / جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود

با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی / تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز / چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

شاعر: کلا حضرت حافظ علیه الرحمه!