سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/4/4
1:56 عصر

تندیس امام خامنه ای در مرز لبنان و اسرائیل غاصب

بدست قصر شیرین در دسته عکس منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

تندیس امام خامنه ای در مرز لبنان و اسرائیل غاصب( مستند مهارنشده)