سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/18
6:1 عصر

سکوت، شاید بالاترین فریاد

بدست قصر شیرین در دسته درباره ی او

بسم الله الرحمن الرحیم

یک زمانی ما حرص میخوردیم و بال بال می زدیم و او سکوت می کرد. می گفتیم ساده است و باز سکوت می کرد. بعد ها که بزرگتر شدیم می گفتیم متواضع است و باز سکوت می کرد. گذشت و گذشت.... تا ما نیز یاد گرفتیم فقط سکوت کنیم و سکوت...