سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/16
4:0 عصر

بهانه

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

فقط بهانه ای کافی است تا مثل سالهای نزدیک گذشته، زمین و زمان را به وجد آورم....