سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/7
11:0 صبح

الهی بشکند دست مغیره

بدست قصر شیرین در دسته فاطمه

بسم الله الرحمن الرحیم

فرقی نمی کند/ در کوچه های مدینه یا در خیابان های منامه/ دست شرطه های حجاز/ همیشه سنگین است....