سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/17
10:0 صبح

حتی عشق

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

در تمام طول زندگی ام این یک کار را خوب بلد شدم... قربانی کردنِ عشق...با تمامِ سختی هایی که دارد و با تمام دست و پا زدن هایِ عشق...اما چاقویی که دستم است هرگز کُند نشده و همیشه برّان بوده است و تنها می دانم که تو هم خواستی که بِبُرد...من در راه تو و در راه ایمان و عقیده ام هر چه عشق را قربانی کرده ام...اما هنوز هم کامل نیستم...باید نظرکرده ات بشوم. نظری...