سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/1/30
8:13 عصر

روضه ی فاطمه....

بدست قصر شیرین در دسته فاطمه

بسم الله الرحمن الرحیم

دلم مجلس روضه ی م ا د ر شهید و مظلوممان را می خواهد... گفت غم کوچه و شهادتش اینقدر سنگین است که فقط  ولادت خودش جمعش می کند.... روضه ای بخوان....