سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/12/23
12:40 عصر

عدول از اصول

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

حس میکنم از یک سری حصارهای متعصبانه ای که دور خودم کشیده بودم، خود را رهانیده ام.

شک دارم، شاید هم از اصول خود عدول کرده ام!