سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/8
12:3 صبح

چه غریبانه

بدست قصر شیرین در دسته بیت الشهدا

بسم الله الرحمن الرحیم

تشییع غریبانه پیکر شهیــد مریم فرهانیان


ریز نوشت:

وصیتنامه شهید مریم فرهانیان

روز بسیج خواهران، روز شهادت مریم فرهانیان

از زندگی شهید مریم فرهانیان