سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/7
11:28 عصر

من فردا اگر قسمتم باشد

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

من

فردا

اگر

قسمتم

باشد