سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/18
1:23 عصر

آرامشِ نیست در جهان

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های ادبی

بسم الله الرحمن الرحیم

وقت هایی هست که روح نیاز به اکسیژن دارد. به یک هوای تازه. به یک نگاه تازه. به یک جوی آب زلال و روان که کنارش بنشیند و ناصافی های زمانه را که بر بلور جلدش نشسته بشوید. به نسیم سبک و خنکی که گذرش نوازشی باشد بر دردهایی که مجبور به تحمل آن شده است. به یک فضای آرام و صمیمی بدون حضور بیگانگان. به حریمی محصور و راحت تا ساعت ها فقط خودش باشد و خودش. به آن رؤیای شیرین که همچون برخورد شهاب سنگ ها به زمین، ناباورانه به ندرت به وقوع می پیوندد. به همان آرامشِ نیست در جهانی که باید باشد ولی نیست.