سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

90/4/9
6:30 عصر

نوش داروی تاریخ مصرف گذشته

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

نوش داروی پس از مرگ سهرابت دردی از من دوا نمی کند. تاریخ مصرفش گذشته است.