سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/1
5:34 عصر

مشکلات

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

یک روز و دو روز نیست مشکل ما / ما سیصد و شصت و پنج مشکل داریم....