سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/3/4
1:46 صبح

خرمشهر را خدا آزاد کرد./

بدست قصر شیرین در دسته عکس منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای و شهید جهان آرا و همرزمش در حین بازدید از خرمشهر... نگاه عاشقانه ی محمد جهان آرا به رهبر را دنبال می کنم.... نگاهی پر از ایمان و مهر...نگاهی خالصانه....نگاه والسابقون به السابقون در جمع مقربون....و این عکس از فرط ایمان، چشمم را می زند...