سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/2/26
7:52 عصر

مقصد؟

بدست قصر شیرین در دسته رهنمودهای روح الله

بسم الله الرحمن الرحیم

مقصد را مقصد نهایی کنید. برای خدا گام بردارید/.

                                                       (امام خمینی ره)