سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

90/2/26
7:49 عصر

و دیگر هیچ....

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا بود و دیگر هیــــــــــــــــــــــــــــــــــچ نبود/.

                                                              (شهید چمران)